Aktuellt

2018-05-23 Information om behandling av personuppgifter

 

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i alla EU-länder den 25 maj informerar Jubileumshusens Samfällighetsförening om de register med personuppgifter som samfällighetsföreningen förfogar över. Vänligen se dokument här.

2016-09-01 Ny fastighetsskötare

Vi hälsar Luis Jiminez välkommen som fastighetsskötare i området. Luis har under flera år bidragit till områdets skötsel med målning och andra uppgifter. Nu tar han vid som fastighetsskötare för Samfälligheten och han nås på telefon: 073 244 18 70.

2016-06-09 NY INLOGGNING FÖR ATT BOKA LOKALEN

Vår systemleverantör har ändrat i designen för Aptus-systemet. Bokningen ser lite annorlunda ut och man måste logga in via en ny sida. Om du har gjort en "favorit" av adressen i din webbläsare måste du alltså lägga till den nya adressen: http://jubileumshusen.dyndns.org/Aptusportal/

 

Samma lösenord och inloggning gäller som tidigare. Dvs adress+ lgh nummer och lösenordet som alla kan få genom att skicka ett sms till 0708720987.

 

Vi hoppas detta inte vållar alltför mycket besvär. Det hela är helt utanför vår kontroll.

2016-04-21 Garagestädning och sopning av allén

2016-03-09 Styrelsemöte i Jubileumshusens Samfällighetsförening.

2016-01-22 Bokningssystemet fungerar igen.

2015-04-20 Garagestädning utförs den 30 april 2015.

 

Det blir alltid bättre resultat om bilarna är ute. De som har möjlighet att flytta ut bilen över dagen, gör gärna det. Vi har även beställt målning av linjer så det blir snyggt och fint i garaget.

2015-04-18 Sandupptagning

 

Sandupptagning kommer att ske med maskin den 21 april.

2014-04-30

Lokalen har fått ny utrustning!

Föreningslokalen har nu utrustats med diskmaskin och en del porslin. Kaffemuggar, glas, tallrikar och bestick finns för 40 personer. OBS! När du använder diskmaskinen skall säkerhetsvredet för vatten, uppe på blandaren, stå vridet något åt vänster.

2012-06-05

Samfälligheten planterar träd!

Samfälligheten tycker att miljön utanför garaget mot Flygfältsgatan behöver snyggas till och planterar nu 5 st japanska körsbärsträd i den lilla sluttningen utanför garaget. Vi hoppas att träden skall lysa upp på vårkanten för alla som kommer förbi och för dem som står och väntar på bussen.

2011-12-04

Passagesystemet utökat

Systemet med nyckelbrickor har utökats till att nu även omfatta porten till plan 3 och gångdörren plan 3. Alla behöriga skall ha fått dessa passager inlagda på sina brickor. Vid problem, kontakta förvaltaren.

2011-12-04

Tillfällig lagning av parkbelysningen

Felet på parkbelysningen har lokaliserats till ett kabelbrott under ena piazzan. En tillfällig lagning har gjorts i avvaktan på reparation.

2011-12-04

Enketundersökningen slutförd

Samfälligheten genomförde under oktober en enkätundersökning angående hur garagehyresgästerna upplever säkerheten och tryggheten i garaget. Tyvärr har endast ett fåtal svar kommit in. Tack till er som svarat! Samfällighetens styrelse drar slutsatsen att merparten av hyresgästerna är nöjda med säkerheten och att problem med stölder och skadegörelse är ganska begränsade. Av de 9 svar som kom in hade hälften haft olika typer av problem, vilket naturligtvis är för många, men ändå inte alarmerande. Styrelsen bedömer inte att ytterligare åtgärder, som t.ex kameraövervakning, skulle tillföra något till säkerheten i dagsläget. Alla som använder garaget uppmanas i stället att vara uppmärksamma på om någon med oärliga avsikter försöker göra sig tillträde till garaget. Stanna gärna upp när ni kör in på sena tider och kontrollera att ingen obehörig åker in genom den öppna porten.

2011-09-20 Fel på parkbelysningen

Ett besvärligt elfel med kortslutning någonstans i slingan gör att en del av lamporna längs allén inte fungerar. Felsökning pågår.

2011-09-18  Samfälligheten genomför en liten enkätundersökning för att undersöka hur man upplever säkerheten och tryggheten i garaget.

Har säkerheten i garaget förbättrats efter införandet av nya låssystemet?

Mejla oss Dina synpunkter på: info@jubileumshusen.se

Får vi in tillräckligt med svar kommer resultaten att publiceras i sammanfattning på hemsidan under oktober månad.

Tack för Din medverkan!

Tänk på att hjälpas åt att hindra obehöriga att komma in i garaget. Du som kommer efter någon som håller på att köra in - visa upp ditt passerkort så att tveksamheter undviks.