Angående grovsopor

I området finns ett grovsoprum för deponering av uttjänta möbler, glas, burkar m.m. Grovsoprummet är placerat i garagebyggnaden, Tätorpsvägen 1. Följande gäller för användning:

Vad får lämnas i soprummet?

 

 

Källsorterat avfall samt kasserade möbler och liknande.

 

Källsortering ska ske enligt anvisningar!

 

 

Vad får inte lämnas i soprummet?

 

Byggavfall

Avfall från yrkesmässig verksamhet

Bilbatterier

Bildäck

Vitvaror (kylskåp, spisar och liknande)

 

Ovan skall i stället köras till återvinningscentral, t.ex. i Högdalen.

 

 

Hushållssopor, dvs matrester och liknande, får ALDRIG lämnas i grovsoprummet utan måste läggas i sopnedkasten.

 

Angående sopnedkasten

 

Sopnedkasten är anslutna till Skarpnäcks centrala sopsugningssystem. För att undvika stopp i sugsystemet är det viktigt att följa vissa regler: I sopnedkasten får bara läggas i hopknutna plastkassar med hushållsavfall. Följande får inte läggas i sopnedkasten:

 

  • Tunga föremål
  • Långsmala föremål
  • Tidningar (lämnas i återvinningsstation)
  • Kartonger, särskilt pizzakartonger, samt vinboxar. Dessa skall plattas till och källsorteras i grovsoprummet.