Välkommen till Jubileumshusen i Skarpnäck

Viktig information gällande användning av lokalen

 

Av hänsyn till de omkringboende får lokalen endast användas fram till kl. 21.30. Gäller alla och alla dagar! Därefter skall lokalen vara städad, släckt och låst.

 

Tyvärr bryter många mot denna enkla regel vilket orsakar störningar för de som bor nära och stora olägenheter för samfällighetsstyrelsen och förvaltaren. Därför införs nu en straffavgift om 1 000 kronor per påbörjad timme för uthyrningar som inte håller sig inom tidsgränsen. Regeln gäller omedelbart och för alla uthyrningar från och med den 14 juni 2018. Avgiften debiteras den som bokat lokalen.

 

1989 firade Stockholms Byggmästareförening 100 år. Som ett led i 100-års jubileet inbjöds sju byggmästare av Stockholms Stad att projektera markområdet Autopiloten i Skarpnäck. För att markera att det rörde sig om ett jubileumsfirande gjordes många fina lösningar i lägenheterna och husen kostades även på lite extra exteriört, t.ex. med vackra balkonger och fasader.

 

Första inflyttningen gjordes våren 1990. 2010 fyllde kvarteret därmed 20 år. Kvarteret omfattar Tätorpsvägen 3-21 plus garagebyggnaden på Tätorpsvägen 1.Samfällighetsföreningen ägs av fyra privata fastighetsföretag och två bostadsrättsföreningar. Föreningens uppgift är att hantera gemensamma ytor, träffstugan och garaget. Totalt finns 10 fastigheter med omkring 200 lägenheter, två dagis, en träffstuga och ett garage i området. Kvarterat är mycket barnvänligt med begränsningar för biltrafik inom området. Tunnelbanans gröna linje finns inom 5-6 minuters promenadavstånd.

 

Området ger goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv genom närheten till det både det natursköna Flatenområdet med en bl.a en populär badstrand, tennisbanor (sommartid) och Nackareservatet med elbelysta skidspår m.m.

 

Styrelsens strävan är att Jubileumshusen skall upplevas som ett tryggt och trivsamt boende. Vi för en aktiv kampanj mot nedskräpning och klotter och hoppas att alla som bor här skall känna sig stolta över det fina bostadsområdet.