Aktuellt

2024-03-18

Container för grovavfall kommer att placeras ut fredag den 5 april och hämtas åter måndag morgon den 8 april. 

2024-02-05

Tack till den rådiga person som hindrade ett par personer från att ställa sängar och annat bohag i miljörummet igår, söndag. Vi måste alla hjälpas åt att informera om att miljörummet endast är till för återvinningsmateriel och inte för möbler och annat. Så tack till dig okända som pratade dessa personer tillrätta. 


Tyvärr gjordes samma dag skadegörelse i hissen. Om någon sett dessa personer som klottrat i hisskorgen och stulit ett handtag, hör av er. 2023-12-06 Hyreshöjningar från 1 januari 2024


Vid möte i styrelsen den 10 november 2023 beslutades om höjning av hyra för garageplats. Månadsavgifterna höjs med 50 kronor till 500.- inkl moms för privatpersoner och 600.- inkl moms för juridiska personer. Hyra för lokaler skall öka med motsvarande konsumentprisökningen sedan 1 januari 2023 vilket fastställs till 4,5%.


Ökningarna är främst föranledda av ökade kostnader. 


Installation av fettavskiljare


Arbeten pågår utanför port 7A och avser installation av fettavskiljare till förskolan som finns på samma adress. 


Hämtning av grovsopor den 15-17 december 2023.


Från fredag eftermiddag den 15 december till måndag morgon den 18 december kommer en container för grovsopor finnas på plats utanför garaget. Passa på och röj ut. OBSERVERA! Det är FÖRBJUDET att lämna s.k. grovsopor i miljörummet. Se separat anvisning om användning av miljörummet.


Kameraövervakning av p-platser

Under våren förekom tyvärr vid flera tillfällen skadegörelse på bilar parkerade utanför garaget.  För att öka säkerheten och möjliggöra utredningar har därför övervakningskameror installerats på tre ställen längs p-huset. Det är vår förhoppning att dessa dels skall förebygga skadegörelse och klotter, dels att det skall vara möjligt att utreda eventuella händelser. All eventuell skadegörelse kommer att polisanmälas. Det skall noteras att kamerorna är riktade på så sätt att endast Samfällighetens område för parkering övervakas. Vidare är det endast ett fåtal personer som har tillgång till inspelat material. Sedan tidigare finns även en övervakningskamera inne i miljörummet. Denna är nu också ansluten till det nya systemet för att förbättra möjligheterna att övervaka vad som sker där inne. Tyvärr har vi haft stora problem med att det lämnas saker i rummet som inte hör dit, plus att personer som inte bor i området har fått tillträde och saboterat i jakt på något som kan omsättas i pengar. Genom övervakningen har vi bättre möjligheter att förklara hur miljörummet är tänkt att fungera för dem som ännu inte läst eller förstått anvisningarna. Se även information om vår kamerabevakningspolicy. 


Hämtning av grovsopor den 26-28 maj 2023. 


Från fredag eftermiddag den 26 maj till måndag morgon den 29 maj kommer en container för grovsopor finnas på plats utanför garaget. Passa på och röj ut. OBSERVERA! Det är FÖRBJUDET att lämna s.k. grovsopor i miljörummet. Se separat anvisning om användning av miljörummet.


2023-01-23 Ingen sophämtning utförd

Av okänd anledning uteblev hämtningen av matsopor idag och kärlen är överfulla. För information meddelas att ytterligare kärl för matavfall är beställda. Dock är det f.n. leveranstid på dessa. Uppdatering: Nu finns ett extra kärl för matavfall vid varje station. 


2022-11-18 Hyreshöjningar från 1 januari 2023


Vid möte i styrelsen den 17 november 2023 beslutades om höjning av hyra för garageplats. Den nuvarande nivån har gällt sedan 2012 och mot bakgrund av ökade kostnader beslutar styrelsen att höja månadsavgifterna med 50 kronor från 1 januari 2023.  Avgifterna per månad blir därmed 450.- inkl moms för privatpersoner och 550.- inkl moms för juridiska personer. Hyra för lokaler skall öka med motsvarande konsumentprisökningen sedan 1 januari 2022 vilket fastställs till 8,5%.  2022-09-05  Ny hämtning av grovsopor den 17-18 september. 


Från fredag eftermiddag den 16 september till måndag morgon den 19 september kommer en container för grovsopor finnas på plats utanför garaget. Passa på och röj ut. OBSERVERA! Det är inte längre möjligt att lämna s.k. grovsopor i miljörummet. Se separat anvisning om användning av miljörummet. 


2022-08-29 Uppdatering om lokalen.

Renoveringen är nu avslutad men viss byggstädning återstår. Vi hoppas få det gjort de närmaste dagarna. 


2022-07-26 Renovering av lokalen pågår

Sedan någon vecka pågår en renovering av lokalen på Tätorpsvägen 17b. I våras målades lokalen utvändigt och nu sker målning invändigt plus att toalettutrymmet blir renoverat. Ett par mindre vattenskador vid skurförrådet och i pentryt åtgärdas.  Stora lokalen går att använda men vatten och avlopp är avstängt och det går inte att använda toalett eller pentry. Arbetena beräknas vara klara senast första veckan i augusti. Pingisbordet har lagats och går att använda men ta med egna rack. Var aktsamma när ni fäller ned och upp borden. Det sitter en liten spärr som skall hindra att bordet ramlar ner och skadar någon från uppfällt läge. Se till att denna är stängd när bordet är uppfällt. 


2022-05-19 Sopkärl nu på plats längs Tätorpsvägen

Nu har de nya kärlskåpen kommit och installerats. Hushållsavfall skall nu lämnas i dessa och den stora containern kommer att försvinna inom kort. Matavfall sorteras och lämnas i särskilda papperspåsar som kommer att delas ut till alla hushåll. Allt matavfall rötas och blir fossilfri biogas så bidra till en bättre miljö och sortera ut allt som kan rötas. (Kärl för matavfall kommer att levereras på måndag 23 maj så den luckan är för tillfället stängd). Återvinningsmateriel lämnas i miljörummet i garagebyggnaden. Se mer här.Elbilsplatser i garaget


Det finns totalt 8 laddplatser  för elbilar i garaget. 


En extra kostnad om 150.-/månad plus moms debiteras från Samfälligheten. Till detta tillkommer rörlig kostnad med 3,50.-/kwh som debiteras via Cloudcharge. Följ instruktioner på laddboxarna för att komma igång.


Boka en plats genom föreningen. 


Det finns även en laddplats för gäster, utanför garaget. El debiteras där genom Easy Park. Följ instruktionen på boxen. 


Nytt från styrelsen


Styrelsemöte den 29 oktober 2019:


Styrelsen har vid dagens möte beslutat att höja avgiften för användning av samfällighetslokalen till 25.-/timme. Dvs minsta debitering är 50 kr då minsta tid att boka är 2 timmar. Tidigare avgift har varit 30.-/ två timmar. Ändringen gäller från den 1 januari 2020. 


Vidare beslöts att alla nytecknade kontrakt för förråd och lager skall ha en hyresreglering med 2% per år. 


Garageavgifter lämnas tills vidare oförändrade för boende i kvarteret. För övriga gäller från och med årsskiftet 2019/2020 500 kr plus moms/månad, dvs 625.- inkl moms. 


Äldre nyheter.

2018-05-23 Information om behandling av personuppgifter


Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i alla EU-länder den 25 maj informerar Jubileumshusens Samfällighetsförening om de register med personuppgifter som samfällighetsföreningen förfogar över. 


2012-06-05

Samfälligheten planterar träd!

Samfälligheten tycker att miljön utanför garaget mot Flygfältsgatan behöver snyggas till och planterar nu 5 st japanska körsbärsträd i den lilla sluttningen utanför garaget. Vi hoppas att träden skall lysa upp på vårkanten för alla som kommer förbi och för dem som står och väntar på bussen.


2011-12-04

Passagesystemet utökat

Systemet med nyckelbrickor har utökats till att nu även omfatta porten till plan 3 och gångdörren plan 3. Alla behöriga skall ha fått dessa passager inlagda på sina brickor. Vid problem, kontakta förvaltaren.


2011-12-04

Tillfällig lagning av parkbelysningen

Felet på parkbelysningen har lokaliserats till ett kabelbrott under ena piazzan. En tillfällig lagning har gjorts i avvaktan på reparation.


2011-12-04

Enketundersökningen slutförd

Samfälligheten genomförde under oktober en enkätundersökning angående hur garagehyresgästerna upplever säkerheten och tryggheten i garaget. Tyvärr har endast ett fåtal svar kommit in. Tack till er som svarat! Samfällighetens styrelse drar slutsatsen att merparten av hyresgästerna är nöjda med säkerheten och att problem med stölder och skadegörelse är ganska begränsade. Av de 9 svar som kom in hade hälften haft olika typer av problem, vilket naturligtvis är för många, men ändå inte alarmerande. Styrelsen bedömer inte att ytterligare åtgärder, som t.ex kameraövervakning, skulle tillföra något till säkerheten i dagsläget. Alla som använder garaget uppmanas i stället att vara uppmärksamma på om någon med oärliga avsikter försöker göra sig tillträde till garaget. Stanna gärna upp när ni kör in på sena tider och kontrollera att ingen obehörig åker in genom den öppna porten.


2011-09-20 Fel på parkbelysningen

Ett besvärligt elfel med kortslutning någonstans i slingan gör att en del av lamporna längs allén inte fungerar. Felsökning pågår.


2011-09-18  Samfälligheten genomför en liten enkätundersökning för att undersöka hur man upplever säkerheten och tryggheten i garaget.