Aktuellt

Sopstoppet


Vi har försökt samla information om sopsugstoppet på en egen sida. Den finns här. 


2021-09-14 Viktig information till boende om upphörande av grovsopor och återvinningsmaterial.


Måndagen den 20 september avslutar Sopsug i Skarpnäck sin tjänst att tillhandahålla sophämtning i vårt område.

 

Jubileumshusen inför i fortsättningen en egen lösning.

 

Angående källsortering och grovsopor!


Grovsoprummet kommer  att tillfälligt stängas kl 21 söndagen den 19 september. Därefter får återvinning av tidningar och förpackningar av papper, plast, glas och metall lämnas i återvinningsstationen vid Tätorpsvägen 21.


Mottagning av grovsopor erbjuds inte längre under denna övergångstid. Hänvisning sker här till kommunens återvinningsstationer, eller till privata hämtningstjänster. Längre fram avser vi att återkomma med en ny lösning avseende återvinning och grovsopor.


För hushållsavfall och matavfall kommer Jubileumshusen att anordna kärlskåp, troligen längs Tätorpsvägen. Denna lösning är inte på plats ännu och containerhämtningen kommer därför att fortsätta under en övergångsperiod.


Så snart alla tillstånd är klara kommer den permanenta lösningen att genomföras.


Styrelsen Jubileumshusens Samfällighetsförening


Elbilsplatser i garaget


Det finns totalt 8 laddplatser  för elbilar i garaget. 


En extra kostnad om 150.-/månad plus moms debiteras från Samfälligheten. Till detta tillkommer rörlig kostnad med 1,50.-/kwh som debiteras via Cloudcharge. Följ instruktioner på laddboxarna för att komma igång.


Boka en plats genom föreningen. 


Det finns även en laddplats för gäster, utanför garaget. El debiteras där genom Easy Park. Följ instruktionen på boxen. 


Nytt från styrelsen


Styrelsemöte den 29 oktober 2019:


Styrelsen har vid dagens möte beslutat att höja avgiften för användning av samfällighetslokalen till 25.-/timme. Dvs minsta debitering är 50 kr då minsta tid att boka är 2 timmar. Tidigare avgift har varit 30.-/ två timmar. Ändringen gäller från den 1 januari 2020. 


Vidare beslöts att alla nytecknade kontrakt för förråd och lager skall ha en hyresreglering med 2% per år. 


Garageavgifter lämnas tills vidare oförändrade för boende i kvarteret. För övriga gäller från och med årsskiftet 2019/2020 500 kr plus moms/månad, dvs 625.- inkl moms. 


Äldre nyheter.

2018-05-23 Information om behandling av personuppgifter


Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i alla EU-länder den 25 maj informerar Jubileumshusens Samfällighetsförening om de register med personuppgifter som samfällighetsföreningen förfogar över. 


2012-06-05

Samfälligheten planterar träd!

Samfälligheten tycker att miljön utanför garaget mot Flygfältsgatan behöver snyggas till och planterar nu 5 st japanska körsbärsträd i den lilla sluttningen utanför garaget. Vi hoppas att träden skall lysa upp på vårkanten för alla som kommer förbi och för dem som står och väntar på bussen.


2011-12-04

Passagesystemet utökat

Systemet med nyckelbrickor har utökats till att nu även omfatta porten till plan 3 och gångdörren plan 3. Alla behöriga skall ha fått dessa passager inlagda på sina brickor. Vid problem, kontakta förvaltaren.


2011-12-04

Tillfällig lagning av parkbelysningen

Felet på parkbelysningen har lokaliserats till ett kabelbrott under ena piazzan. En tillfällig lagning har gjorts i avvaktan på reparation.


2011-12-04

Enketundersökningen slutförd

Samfälligheten genomförde under oktober en enkätundersökning angående hur garagehyresgästerna upplever säkerheten och tryggheten i garaget. Tyvärr har endast ett fåtal svar kommit in. Tack till er som svarat! Samfällighetens styrelse drar slutsatsen att merparten av hyresgästerna är nöjda med säkerheten och att problem med stölder och skadegörelse är ganska begränsade. Av de 9 svar som kom in hade hälften haft olika typer av problem, vilket naturligtvis är för många, men ändå inte alarmerande. Styrelsen bedömer inte att ytterligare åtgärder, som t.ex kameraövervakning, skulle tillföra något till säkerheten i dagsläget. Alla som använder garaget uppmanas i stället att vara uppmärksamma på om någon med oärliga avsikter försöker göra sig tillträde till garaget. Stanna gärna upp när ni kör in på sena tider och kontrollera att ingen obehörig åker in genom den öppna porten.


2011-09-20 Fel på parkbelysningen

Ett besvärligt elfel med kortslutning någonstans i slingan gör att en del av lamporna längs allén inte fungerar. Felsökning pågår.


2011-09-18  Samfälligheten genomför en liten enkätundersökning för att undersöka hur man upplever säkerheten och tryggheten i garaget.