Källsortering

Källsortering


Vi värnar om miljön och källsorterar våra sopor. Källsortering finns dels längs Tätorpsvägen, dels i garagebyggnaden på Tätorpsvägen 1. 


Vad får lämnas i miljörummet?


Källsorterat avfall samt kasserade möbler och liknande.


Källsortering ska ske enligt anvisningar!


Sopor som inte kan lämnas i miljörummet kan lämnas på Högdalstippens återvinningsstation. 


Öppettider


Miljörummet i garaget är öppet från 06.00 till 22.00. Tillträde sker med den röda brickan som skall finnas i varje lägenhet. Missa inte att lämna kvar brickan in lägenheten om du flyttar. 


Tidningar kan lämnas dygnet runt i tidningsboxen utanför garaget. 


Vad får INTE lämnas i miljörummet?


  • Byggavfall
  • Avfall från yrkesmässig verksamhet
  • Bilbatterier
  • Bildäck
  • Vitvaror (kylskåp, spisar och liknande)
  • Hushållssopor och köksavfall

Minska sopmängden


Efter stoppet i sopsugsanläggningen är det extra angeläget att få ner sopmängden i containrarna. Sortera därför plast, papper, glas och burkar och deponera i miljörummet. 


Sopnedkasten stängda


Sopnedkasten är för närvarande avstängda på obestämd tid. Hushållsavfall lämnas i containrar.