Regler för lokalbokning

Följande regler skall godkännas av alla som loggar in på bokningscentralen och använder lokalen.


Samfälligheten har en lokal för gemensamma träffar, barnkalas, öva på musik, träna dans eller annat trevligt. För att det skall fungera och vara trevligt för alla behövs en del regler för användningen. Genom att logga in på bokningsportalen och boka lokalen intygar du att du har tagit del av dessa regler.

 

1. Lokalen får endast bokas av boende på Tätorpsvägen 3-21.

 

2. Bokning sker genom att logga in på en portal genom angivande av lägenhetsnummer och adress + lösenord. Det innebär att bokningen knyts till den aktuella lägenheten. Det är innehavaren av hyreskontrakt eller bostadsrätt till denna lägenhet som är ansvarig för lokalen under det bokade passet och som genom den röda plasttaggen har tillträde till lokalen under detta pass. Senaste pass som kan bokas är kl 20.00 -- 21.30.

 

3. Kostnaden för att använda lokalen är f.o.m. 1 januari 2020 50.- / två-timmarspass och debiteras i efterhand med faktura från Samfälligheten. Från 2019 införs en fakturaavgift om 15 kronor då en del fakturor blir väldigt låga i förhållande till portokostnaden.

 

4. Lokalen skall vara städad, tömd och låst senast kl. 21.30 alla dagar. Om detta inte efterföljs debiteras en straffavgift om 1 000 kronor per påbörjad timme efter 21.30. Avgiften debiteras den som bokat lokalen.

 

5. Den som använder lokalen ansvarar för att lokalen städas till godtagbart skick och att sopor fraktas bort. Städmaterial och EN sopsäck ingår i hyran och finns i städskrubben. Städningen ses över slumpmässigt av fastighetsskötaren. Dålig eller utebliven städning debiteras med 500 kronor. Kontrollera alltid i början av ditt pass att städningen är ok. Om inte skall du anmäla detta till fastighetsskötare Per-Johan Karlberg på tel: 077 901 01 50. Mejl: info@stadstad.se

 

6. Skadegörelse skall omgånde rapporteras till fastighetsskötare Per Johan Karlberg, 070 722 45 99. Vid skadegörelse som kräver inblandning av försäkringsbolag är det hyresgästen som ansvarar för självrisk på försäkringen. Skador på möbler eller annan inredning ersätts av hyresgäst.

 

7. Barn under 10 år får inte vistas själva i lokalen. Oavsett om barn eller ungdomar använder lokalen är det alltid innehavaren av lägenheten som bokat lokalen som är ansvarig för att ordningen upprätthålls.

 

8. Rökning är förbjuden i lokalen. Alkohol i måttliga mängder är tillåtet vid vuxenträffar. Om personer under 18 år vistas själva i lokalen är all alkoholkonsumtion naturligtvis förbjuden.

 

 

Lämna alltid lokalen i samma skick som du själv vill finna den!

 

Uppdaterade villkor från den 10  november 2020.