VI VILL GÄRNA HÖRA FRÅN DIG


Vänd dig till din fastighetsägare när det gäller frågor kring boendet, nycklar till tvättstugor och liknande. 


Samfälligheten har endast ansvar för garage, miljörum , gemensamma ytor och föreningslokalen. 

Fastighetsskötsel, skötsel av gemensamhetslokalen:

 

Per-Johan Kanberg, tel: 0769 010 150.

Mejl: info@stadstad.se


Felanmälan skall göras per mejl; info@stadstad.seEkonomisk förvaltning och uthyrning av garageplatser: Staffan Wogenius, tel 0708 720 987.

 

Ägare

Fastighet

Hemsida

Brf Pungpinan

Tätorpsvägen 3 a, 3b

Holmströmgruppen

Tätorpsvägen 5 och 19

SBB 

Tätorpsvägen 7, 17 och 21

HSB

Tätorpsvägen 9a, 9b

hsb.se

Taksprånget AB

Tätorpsvägen 15 a, 15b.

Brf Autopiloten 7

Tätorpsvägen 11, 13

Styrelse: Styrelsen för samfällighetsföreningen utgörs av Kurt Hall, ordförande, Eric Ericsson, Pia Engström, Ola Malmstedt, Ferdi Kapac och Linn Kvilling. Styrelsen väljs årligen på föreningsstämman och utgörs traditionellt av en representant för varje fastighetsägare. 

KONTAKTA OSS