Hantering av sopor i kvarteret Jubileumshusen

 Matavfall och hushållssopor


Tre stycken kärlskåp för matavfall och hushållssopor finns utplacerade längs Tätorpsvägen. Ytterligare ett matavfallskärl är beställt, per station. Dock är det för närvarande brist på dessa hos Stockholm Vatten och Avlopp men leverans sker när de åter finns tillgänliga. 


Matavfall skall lämnas i speciella påsar som kommer att delas ut till alla hushåll. Det finns en matavfallslucka i varje station. Lämna endast matavfallspåsar i denna lucka - det är avsett för rötning till biogas. Om dina matavfallspåsar tar slut kan du antingen kontakta din hyresvärd/bostadsrättsförening eller själv hämta nya hos Stockholm Vatten och Avfall. Samfälligheten kommer inte att dela ut matavfallspåsar utan dessa kommer att tillhandahållas av hyresvärden eller din bostadsrättsförening.

Återvinning i miljörummet!


Återvinningsmaterial  lämnas i miljörummet i garagebyggnaden i början av Tätorpsvägen. I miljörummet sorteras:


  • papper,
  • kartong och wellpapp, ALLTID IHOPVIKT!
  • tidningar,
  • plast och frigolit,
  • glas, separerat färgat och ofärgat
  • (Batterier får läggas i holkar på Tätorpsvägens återvinning)OBS! INGENTING ANNAT FÅR LÄGGAS I MILJÖRUMMET. INGENTING FÅR LÄGGAS PÅ GOLVET.


Du kommer in i miljörummet med den röda plasttaggen som skall finnas i varje lägenhet. Kontakta förvaltaren på info@jubileumshusen.se om du saknar bricka. Öppettider för miljörummet är dagligen kl 07.00 - 22.00. Mellan kl 22.00 - 07.00 är det låst och inte möjligt att komma in med brickan. Det är förbjudet att ställa saker utanför rummet!Hantering av s.k. grovsopor


En gång per kvartal kommer container för grovsopor att finnas tillgängligt. Kontrollera hemsidan för aktuella tider.

OBSERVERA! Det är inte längre möjligt att lämna s.k. grovsopor i miljörummet. Se nedan anvisning om användning av miljörummet.Saker som aldrig får lämnas vare sig i miljörummet

eller någon av containerna: 


Miljöfarligt avfall som färgrester, bensin- eller oljedunkar, bilbatterier, vitvaror, bildäck och avfall

från yrkesmässig verksamhet får aldrig lämnas i miljörummet eller container

utan skall lämnas t.ex. på återvinningsstationen i Högdalen. 

Nytt från styrelsen


Styrelsemöte den 29 oktober 2019:


Styrelsen har vid dagens möte beslutat att höja avgiften för användning av samfällighetslokalen till 25.-/timme. Dvs minsta debitering är 50 kr då minsta tid att boka är 2 timmar. Tidigare avgift har varit 30.-/ två timmar. Ändringen gäller från den 1 januari 2020. 


Vidare beslöts att alla nytecknade kontrakt för förråd och lager skall ha en hyresreglering med 2% per år. 


Garageavgifter lämnas tills vidare oförändrade för boende i kvarteret. För övriga gäller från och med årsskiftet 2019/2020 500 kr plus moms/månad, dvs 625.- inkl moms. 


Äldre nyheter.

2018-05-23 Information om behandling av personuppgifter


Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft i alla EU-länder den 25 maj informerar Jubileumshusens Samfällighetsförening om de register med personuppgifter som samfällighetsföreningen förfogar över. 


2012-06-05

Samfälligheten planterar träd!

Samfälligheten tycker att miljön utanför garaget mot Flygfältsgatan behöver snyggas till och planterar nu 5 st japanska körsbärsträd i den lilla sluttningen utanför garaget. Vi hoppas att träden skall lysa upp på vårkanten för alla som kommer förbi och för dem som står och väntar på bussen.


2011-12-04

Passagesystemet utökat

Systemet med nyckelbrickor har utökats till att nu även omfatta porten till plan 3 och gångdörren plan 3. Alla behöriga skall ha fått dessa passager inlagda på sina brickor. Vid problem, kontakta förvaltaren.


2011-12-04

Tillfällig lagning av parkbelysningen

Felet på parkbelysningen har lokaliserats till ett kabelbrott under ena piazzan. En tillfällig lagning har gjorts i avvaktan på reparation.


2011-12-04

Enketundersökningen slutförd

Samfälligheten genomförde under oktober en enkätundersökning angående hur garagehyresgästerna upplever säkerheten och tryggheten i garaget. Tyvärr har endast ett fåtal svar kommit in. Tack till er som svarat! Samfällighetens styrelse drar slutsatsen att merparten av hyresgästerna är nöjda med säkerheten och att problem med stölder och skadegörelse är ganska begränsade. Av de 9 svar som kom in hade hälften haft olika typer av problem, vilket naturligtvis är för många, men ändå inte alarmerande. Styrelsen bedömer inte att ytterligare åtgärder, som t.ex kameraövervakning, skulle tillföra något till säkerheten i dagsläget. Alla som använder garaget uppmanas i stället att vara uppmärksamma på om någon med oärliga avsikter försöker göra sig tillträde till garaget. Stanna gärna upp när ni kör in på sena tider och kontrollera att ingen obehörig åker in genom den öppna porten.


2011-09-20 Fel på parkbelysningen

Ett besvärligt elfel med kortslutning någonstans i slingan gör att en del av lamporna längs allén inte fungerar. Felsökning pågår.


2011-09-18  Samfälligheten genomför en liten enkätundersökning för att undersöka hur man upplever säkerheten och tryggheten i garaget.